Кам’янська громада

Чернівецька область, Чернівецький район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Кам’янської територіальної громади на 2021 – 2027 роки

Дата: 28.10.2021 08:29
Кількість переглядів: 323

1. Замовник та виконавець стратегічної екологічної оцінки 
Замовник: Кам’янська сільська рада.
Юридична адреса: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Кам’яна, вул. Головна, 2 тел.: 03735-45243
Контактний e-mail: kamselr@gmail.com 
Кам’янський сільський голова Микола Костащук
Виконавець звіту про стратегічну екологічну оцінку:
Колективна науково-виробнича фірма «Нью Комеко», 
Юридична адреса: 58013, м. Чернівці, вул. Рівненська, 5А, офіс 303
Поштова адреса: 58013, м. Чернівці, вул. Рівненська, 5А, офіс 303
моб. (050) 183-40-32
Е-mail: new_comeco@ukr.net

 

2. Характеристика документа державного планування 
Вид документа державного планування 

Стратегія розвитку Кам’янської територіальної громади на 2021-2027 роки  (далі - Стратегія) є документом державного планування місцевого рівня та, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО). 
Основні цілі документа державного планування 
Стратегія є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку Кам’янської територіальної громади на 2021 – 2027 роки.
Головною метою Стратегії є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах  ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектру соціальних послуг та зростання добробуту населення. 
Стратегія ґрунтується на аналізі розвитку економіки сільських територій, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально-економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх і внутрішніх чинників і ризиків та визначає оперативні цілі і заходи економічної і соціальної політики, критерії ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2021 - 2027 роки.
Стратегічні цілі Стратегії:
1.    Підвищення конкурентоспроможності рекреаційних та агро-еко туристичних можливостей громади. 
2.    Збереження навколишнього природного середовища та підвищення енергоефективності.
3.    Залучення бізнесу до інтегрованого розвитку сільського господарства та промисловості громади.
4.     Забезпечення умов для розвитку людського капіталу та місцевих традицій.  
Зв'язок з іншими документами державного планування 
Стратегія розвитку Кам’янської територіальної громади до 2027 року узгоджується з  Державню стратегією регіонального розвитку на 2021–2027 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695), стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (затверджена рішення 36-ї сесії обласної ради сьомого скликання від 04.02.2020 № 1-36/20. 


3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) 
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеними частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. 
Для кожної із зазначених стратегічних цілей Стратегії завдання та заходи економічного і соціального розвитку Кам’янської  ОТГ. За кожною ціллю розробляється низка заходів і проектів, серед яких можуть бути проекти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягають оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких об’єктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.  
Стратегія розвитку Кам’янської територіальної громади на 2021-2027 роки охоплює основні види господарської діяльності: житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт; культуру, охорону навколишнього природного середовища. 
Головними екологічними проблемами, які мають відношення до Стратегії є:  висока зношеність діючих інженерно-технічних комунікацій, неналежна якість або відсутність дорожнього покриття у населених пунктах громади, забруднення водних об’єктів стічними водами, деградація та зниження родючості земель, розміщення відходів на звалищах без попереднього сортування, незавершеність роботи з винесення в натуру діючих на території ОТГ об’єктів природно-заповідного фонду, а також прибережно-захисних смуг водних об’єктів.


4. Ймовірні наслідки 
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії, зокрема, для таких складових довкілля: 
- атмосферне повітря; 
- водні ресурси; 
- відходи; 
- земельні ресурси; 
- ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони; 
- наслідки для здоров’я населення;
б) для території з природоохоронним статусом; 
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. 
5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Стратегії не буде затверджено 
У рамках здійснення стратегічної екологічної оцінки розглянуто три альтернативні сценарії розвитку Кам’янської громади упродовж 2021 – 2027 років. 
Альтернатива 1 передбачає інерційний сценарій розвитку громади (без затвердження Стратергії). Ця альтернатива полягає у консервації нинішнього стану території громади та розглядає ситуацію, за якої зміни в економіко-соціальній політиці громади практично не відбуваються: продовжується повільне реформування, спрямоване на поступове поглиблення ринкових перетворень, а також повільний процес структурних трансформацій у громаді. 
Альтернатива 2 передбачає проміжний сценарій розвитку громади, за якого впроваджується лише частина завдань, окреслених Стратегією. Це дозволить усунути лише частину недоліків альтернативи 1. 
Альтенативою 3 є оптимістичний сценарій, за якого повністю реалізується  Стратегія розвитку Кам’янської громади. Цей сценарій найоптимальніший  на даний час, оскільки надає можливість формувати та виконувати конкретні соціально-економічні завдання громади у поєднанні з  ефективними природоохоронними заходами, що спрямовані на усунення та обмеження дій, шкідливих для навколишнього природного середовища чинників. 


6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 
Для проведення СЕО буде використано: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація. Під час проведення СЕО буде здійснено: збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Стратегії з точки зору екологічної ситуації. 
Разом з тим, будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування тощо. 


7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання  документа державного планування 
Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. 
Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: 
- раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування сучасних технологій; 
- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 
- здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 
- застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; 
- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; 
- здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами. 
Також, будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля. 
Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 


8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку 
Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено до затвердження документів державного планування відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 
Передбачається така структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку: 
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 
2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 
3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); 
11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 


9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання 
Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Стратегії розвитку Кам’янської територіальної громади на 2021-2027 роки  подаються до Кам’янської сільської ради (Чернівецька область, Чернівецький район, с. Кам’яна, вул.. Головна, 2; тел.: 03735-45243, контактний e-mail: kamselr@gmail.com). 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто  від 28 жовтня до 12 листопада 2021 року (включно). Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь